Mengenai Kami

Managedcare Logo

Managedcare adalah satu institusi yang menyelaraskan pelbagai jenis perkhidmatan dan jagaan untuk suatu jangka masa yang panjang; serta memastikan segala perkhidmatan dilaksanakan dengan kualiti dan harga yang berpatutan.

Kami membawa perkhidmatan dan jagaan yang menyenangkan peruntukan dan khas untuk penjagaan anda yang akan memberikan anda ketenangan jiwa dan minda.

Managedcare adalah syarikat milik penuh Aged Care Group Sdn Bhd. Aged Care Group (ACG) yang mempunyai misi untuk sentiasa memberi perkhidmatan jagaan yang terbaik.


Visi

Untuk memenuhi tuntutan jagaan yang semakin meningkat dengan kualiti, harga yang berpatutan, dan persekitaran yang sesuai untuk semua golongan dalam masyarakat tidak kira peringkat pendapatan.

Kami mencapai visi kami dengan:

  1. Memberi platform yang membekalkan maklumat tentang kesihatan dan perkhidmatan berkenaan produk jagaan untuk jangkamasa panjang.
  2. Mengoptimumkan penyampaian perkhidmatan jagaan terhadap pelanggan dengan kecekapan kos, bilangan dan kesungguhan.